เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

จุดประสงค์ในการใช้เวปไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

จุดประสงค์

เว็บไซต์ออมต่อเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลพีงทราบเกี่ยวกับการบริหารเงินในวัย เกษียณของข้าราชการ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการวางแผนการเงินให้เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการออมต่อของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้กับสมาชิก โดยมุ่งหวังให้บริการดังกล่าว เป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารเงินของสมาชิก เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดี และเหมาะกับความต้องการใช้เงินของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อนำไปบริหารจัดการเงินของท่านต่อไป