เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

รายละเอียดบริการออมต่อ

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้ printer friendly version

บริการออมต่อของ กบข. มี 4 รูปแบบ ผู้ที่ประสงค์จะออมต่อสามารถเลือกใช้บริการออมต่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินที่ต่างกัน

ประเภทที่ 1 : บริหารต่อทั้งจำนวน

กบข. บริหารเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของท่านต่อเนื่องต่อไป ท่านสามารถมาแจ้งความประสงค์นำเงินออกจาก กบข. เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ

ประเภทที่ 2 : ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ

ท่านขอรับเงินคืนเป็นรายงวด โดย กบข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายงวดตามความประสงค์ ได้แก่ รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือ รายปี

ประเภทที่ 3 : ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ

ท่านขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารเงินต่อ

ประเภทที่ 4 : ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วนและส่วนที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ

ท่านขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อและระบุให้กบข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามจำนวนและรายงวด