เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

ช่องทางในการติดต่อ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

ช่องทางในการติดต่อ

การดำเนินงานของ กบข. ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส คำถามต่างๆ ที่สมาชิกสอบถามมาถือเป็นเรื่องสำคัญที่ กบข. จะเริ่มดำเนินการ เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากสมาชิก

สมาชิก กบข. สามารถสอบถามผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กบข. จัดไว้ ดังนี้

 Call Center

สายด่วน กบข. โทร. 1179

เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลและบริการต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.


 E-mail

สามารถส่งอีเมล์มาได้ที่ member@gpf.or.th


 ไปรษณีย์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500


 ผ่านทางเว็บไซต์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านสมาชิก